Uzman Klinik Psikolog Elif Demirci
Uzman Klinik Psikolog Elif Demirci
@uzman-klinik-psikolog-elif-demirci
  About
  • Followers 2
  • Following 2
  • Updates 18
  Zuhuratbaba Mahallesi, Şükrançiftliği...   www.psikologelifdemirci.com   Joined October 28, 2018
 Yazar Psikolog
  Bio

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde Yan dal yaptı. Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. Adalet Bakanlığında suça sürüklenen çocuklarla çalışmalar yürüttü. Fransız Lape Hastanesinde hastaların süreçlerine, Çapa'da ise afazi hastalarının süreçlerine uzmanlarla birlikte katılım gösterdi. Farklı okullarda stajlarını gerçekleştirdi. Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını, aldığı BDT ağırlıklı eğitimle beraber başarıyla tamamlayarak bitirdi. Çocuklara uygulanan psikolojik testlerin eğitimini almıştır ve oyun terapistidir. Danışmanlık merkezinde çocuk ve yetişkin olmak üzere kaygı, depresyon, panik atak, fobi, okb gibi konularda danışanlarını görmeye devam etmektedir.

  Followers
admin psikologmerve
  Recently Rated

Çocuklarda Tikler ve Çözüm Önerileri


By Klinik Psikolog Elif Demirci , 2019-01-15
Çocuklarda Tikler ve Çözüm Önerileri

Tik Nedir?

Tekrarlayan, kişinin isteği dışında olan, amaçsız ve uygun olmayan hareket ve seslere tik adı verilmektedir. Motor ve Vokal olmak üzere 2 çeşidi mevcuttur. Motor tikler; hareket ile ilişkilidir. Göz kırpma, el-kol hareketleri, dudak ısırma, omuz silkme, burun büzmek, yüz buruşturma, kaş kaldırma vb. şekilde görülmektedir.
Vokal tikler ise, kişinin ses çıkarmasıyla ilişkili olan tiklerdir. Burun çekme, öksürme, boğaz temizleme, öksürme, homurdanma çeşitli sesler çıkartma vb. şekillerde görülmektedir.

Teknolojik Cihazların Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri


By Klinik Psikolog Elif Demirci , 2019-01-11
Teknolojik Cihazların Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Günümüzde teknolojik aletler insan yaşamında oldukça fazla yer kaplamaktadır. Teknolojik aletler dediğimizde aklımıza telefon, televizyon, bilgisayar, tablet gibi cihazlar gelmektedir. Bu cihazların çocukların gelişimine etkisi ise önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Okul öncesi dönemde çocukların gelişimi çok hızlıdır ve birçok açıdan bu dönem çocuklar için kritik bir öneme sahiptir. Bu kritik dönemde çocuğun teknolojik aletlerle geçirdiği süre onların fiziksel, duygusal, sosyal gelişimlerinde istenmeyen izler bırakabilmektedir.  Çocukların bu dönemde dokunmaya, hissetmeye, keşfetmeye, deneyimlemeye, ebeveynleriyle karşılıklı ilişki içinde olmaya ihtiyacı var iken, telefon, tablet, bilgisayar gibi aletlerle geçirdikleri süre içinde bunlardan mahrum kalırlar ve bu da çocukların dil gelişimlerine, sosyal becerilerine, dikkat sürelerine, öğrenme becerilerine olumsuz etki etmektedir.

Çocuklarda Sosyalleşme Süreci


By Klinik Psikolog Elif Demirci , 2018-12-28
Çocuklarda Sosyalleşme Süreci

İnsan yapısı gereği sosyal bir varlıktır. Başkalarıyla ilişki kurmaya, iletişime geçmeye, başkalarıyla birlikte yaşamaya ihtiyaç duymaktadır. İnsanın sosyalleşme ihtiyacı erken dönem yaşantılarından itibaren görülmeye başlamaktadır. Bir bebeğin doğduğu andan itibaren ilk ilişki kurduğu kişi annesidir. Bebeğin annesiyle kurduğu ilişki kişinin ömür boyunca insanlarla kuracağı ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu temel ile beraber çocukluk evresi  sosyalleşme sürecinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Bebek doğduğu andan itibaren anne-babası tarafından temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla birlikte sosyalleşmeye başlamaktadır. Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde, çocuk yaşının gerektirdiği şekilde çevresindekilerle iletişime geçerek onları tanımaya çalışmaktadır. Sosyalleşme aslında bir öğrenme süreci olduğu için çocuk çevresindeki yetişkinlerin davranışlarını taklit etmektedir ve model almaya başlamaktadır. Çocuk ilk olarak anne-babasını gözlemler ve onların davranışlarını taklit eder.  

Kontrolünüz Dışında Çok Mu Yemek Yiyorsunuz? Bulimiya Nervoza Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yeme bozuklukları, yemek yeme, kilo ve vücut görünüşüyle ilgili sağlıksız düşünce ve davranışlardaki aşırı rahatsızlıklar olarak tanımlanabilir. Yeme bozukluklarının temel özelliği; kişinin kendisini kilolu olarak algılaması, kilo almaktan ve şişman olmaktan korkması, buna yönelik kaygı yaşaması ve zayıflamaya yönelik aşırı istek duyması ile bedenine yönelik olumsuz duygular içinde olması, baş edemediği olumsuz duygularına aşırı yemek yemenin eşlik etmesidir.

Ergen Danışmanlığı


By Klinik Psikolog Elif Demirci , 2018-12-15
Ergen Danışmanlığı

Ergenlik çocukluk ile yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemidir. Bu dönemde biyolojik değişimlerle beraber kişide psikolojik değişimler de görülmeye başlanmaktadır. Ergenlik dönemindeki en önemli değişimlerden biri ergenin kimlik arayışı içerisinde olmasıdır. Bu dönemde yaşadığı duyguların şiddetinde artma görülmeye başlanır ve duygu durumları hızlı bir şekilde değişir. Öncesine göre kıyasla daha fazla hayal kurmaya başlar. Ergenlikte arkadaşa verilen değer önem kazanmaktadır.

Sınav Kaygısı Nedir?


By admin, 2018-11-19
Sınav Kaygısı Nedir?

Sınav kaygısı, daha önce öğrenilen bilgilerin sınav sırasında kullanılamamasına sebep olan ve kişinin potansiyelini gerçekleştirmesine engel olan yoğun kaygı olarak tarif edilebilir. Kaygının iki türünü birbirinden ayırmak gerekmektedir. Kişi eğer sınava yeteri kadar hazırlanmadıysa ve kaygısı bilgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa bu tepki doğaldır. Ancak sınava yeteri kadar iyi hazırlanıldığı halde kişi panik duygusuna kapılıyorsa ve fazla tepki veriyorsa bu doğal bir tepki değildir. Kişinin belli bir miktarda kaygı yaşaması normaldir fakat sınava farklı anlamlar yüklendiğinde, sınavı mutlaka kazanmaları gereken bir savaş olarak olarak gördüklerinde, bu durum onlar için bir sorun halini almaya başlamaktadır. İlk olarak sınavlara yüklenen anlamı sorgulamalı ve sınavın gerçekte ne olup olmadığını anlamamız gerekmektedir.

Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı


By Klinik Psikolog Elif Demirci , 2018-11-04
Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı

Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı

Kardeş kıskançlığı birçok aileyi zorlayan konulardan biridir. Kıskançlık, sevilen bir kişinin başkası ile paylaşılmasından duyulan rahatsızlıktır. Kıskançlık duygusu aynı öfke, üzüntü, mutluluk gibi doğal duygulardan bir tanesidir ve sevilen kişinin bir başkasıyla paylaşılamamasından ve temelde güvensizlikten kaynaklanmaktadır. Kıskançlık neticesinde kardeşine istenmedik tutum sergileyen çocuğu yargılamadan önce ilk olarak bu duygunun nedenleri üzerine düşünmek ve bu kıskançlık duygusunun doğal bir duygu olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Aile içinde önemli olan kardeşlerin rekabet etmeden işbirliği içinde, duygularını sağlıklı ve işlevsel bir şekilde ifade edebildikleri, her birinin ayrı ayrı koşulsuz kabul edildikleri ve değer gördükleri, kimsenin bir role hapsedilmediği bir aile ortamında büyümeleridir.

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Süreci


By Klinik Psikolog Elif Demirci , 2018-10-31
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Süreci

Çocuklarda tuvalet eğitimi, onların psikolojik gelişimleri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Tuvalet eğitimine ideal başlama yaşı 24-36 aylar arasıdır. Bu aralık çocuklar arasında bireysel farklılık göstermektedir.  Bazı aileler bu süreci kolaylıkla aşabilirken, bazı aileler için zorlu geçebilmektedir. Çocuğun hazıroluşluğuna diğer çocuklarla karşılaştırma yaparak karar vermemek gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta tuvalet eğitimine başlamak için çocuğun ve bakım verenin bu süreçte hazır olup olmadığını belirleyebilmektir. Bu eğitime çocuğun hazırbulunuşluğundan önce başlandığında ya da geç başlanması halinde çocuklar birtakım zorluklar yaşamaktadır. Çocuğun hazır olması kadar, bu süreci yönetecek ebeveynin de kararlı olması gerekmektedir.

 / 2